top of page

Tytuł projektu: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla potrzeb przedsiębiorstwa Zdzisław Szymulański M.L.S. Import-Eksport Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

Cel projektu jest: Zwiększenie poziomu produkcji energii z odnawialnych źródeł energii.

Wartość projektu: 724 034,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 500 347,39 PLN

Informacja-na-stronę-internetową_edited.png

W związku z realizacją projektu pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla potrzeb przedsiębiorstwa Zdzisław Szymulański M.L.S. Import-Eksport Przedsiębiorstwo Wielobranżowe” w ramach Osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.1. Rozwój OZE – konkurs ogólny na lata 2014-2020 zostało przeprowadzenie ofertowe na zakup i montaż 2 mikroinstalacji fotowoltaicznych na gruncie o łącznej mocy min.79,20 kW (min.39,60 kW każda), w ramach którego w dniu 10 października 2022 dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. W ramach postępowania jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy GLOBALSUN Dariusz Ziemlański, ul. Ogrodowa 42A, 38-500 Sanok,

NIP: 6871872887 . Wartość oferty to 259 870,86 PLN netto.

logotypt.png
bottom of page