Tytuł projektu: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla potrzeb przedsiębiorstwa Zdzisław Szymulański M.L.S. Import-Eksport Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

Cel projektu jest: Zwiększenie poziomu produkcji energii z odnawialnych źródeł energii.

Wartość projektu: 724 034,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 500 347,39 PLN

Informacja-na-stronę-internetową_edited.png